Kursens ger grundläggande kunskap i familjeterapeutisk teori, analys och metodik och består av fyra delar: 1) Familjeterapi och systemteori där bland annat olika familjeterapeutiska skolbildningar presenteras. 2) Terapeutiska processer, målgrupper och tillämpningsområden där kommunikation, struktur och process är centrala begrepp. 3) Vetenskapsteori och forskningsarbete med relevans för det kliniska arbetet. 4) Handledning (ges i grupp) och egenterapi (ombesörjs av studenten själv).