<p>Kursen handlar om hur problematisk alkohol- och droganvändning kan förstås och hur samhället på olika sätt försöker att begränsa omfattningen av alkohol och narkotikabruk, samt interventioner för att bryta problematiskt bruk. </p> <p>Kursen vänder sig till yrkesverksamma som möter personer med missbruk, eller arbetar med att utveckla policys och interventioner. Kursen vänder sig också till studenter som är intresserad av teoretisk och vetenskaplig fördjupning inom området.</p> <p>Efter kursen har du fått en fördjupad förståelse för alkohol- och droganvändning; om vägar ut ur missbruk, det sociala arbetets metoder för att arbeta med målgruppen. Kursen kommer också att beröra dilemman som uppstår i relation till stöd/kontroll inom behandlingsarbete. Kursen innehåller också moment som handlar om att ta fram policys, men också kritisk granska befintliga policys inom området. </p> <p>Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar på kvällstid, varvat med gruppdiskussioner och aktiviteter som förutsätter aktiv närvaro. </p>