<p>Kursen är en möjlighet för studenter att fördjupa sina kunskaper om problematiskt alkohol- och drogmissbruk ur ett socialt perspektiv.</p> <p>Kursen vänder sig till personer som i sitt yrke möter personer mer missbruksproblem, eller arbetar med policys eller annat strategiskt arbete. Kursen vänder sig också till studenter som önskar en fördjupning i området på avancerad nivå.</p> <p>Den här kursen bygger på självständigt arbete genom litteraturstudier. Studenten väljer ett av följande fördjupningsområden:</p> <p>- Droger och kriminalitet<br /> - Brukarperspektiv och deltagarorienterad drogforskning<br /> - Anhöriga och sociala nätverk.</p> <p>Beroende på vilket fördjupningsområde du väljer kommer du få teoretiska kunskaper, såväl som idéer om hur praktiskt arbete kan tillämpas. Det kan till exempel handla om att studenten efter avslutad kurs får nya perspektiv på bilden av droganvändaren och nya sätt att se på droganvändares sociala relationer. Detta kan vara användbara kunskaper i behandlingsarbete, men de teoretiska kunskaperna är också användbara för studier på avancerad nivå, till exempel inför uppsatsarbete.</p> <p>Kursen genomförs främst genom självständiga litteraturstudier samt handledning av lärare.</p>