<p>R&ouml;ntgensjuksk&ouml;terskan arbetar i en h&ouml;gteknologisk milj&ouml;. Unders&ouml;kningar och behandlingar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omv&aring;rdnad av patienten. R&ouml;ntgensjuksk&ouml;terskeprogrammet ger en akademisk yrkesutbildning och legitimation som r&ouml;ntgensjuksk&ouml;terska. Programmet ligger till grund f&ouml;r en examen p&aring; kandidatniv&aring; inom radiografi och f&ouml;rbereder f&ouml;r studier p&aring; avancerad niv&aring; och forskarniv&aring;. Huvud&auml;mnet i programmet, radiografi, har en tydlig klinisk orientering med huvudsyfte att ge kunskap om hur olika bildgivande metoder (t.ex. konventionella r&ouml;ntgenunders&ouml;kningar, datortomografi, magnetkamera, angiografi/intervention) b&auml;st anv&auml;nds f&ouml;r att st&auml;lla diagnos, utf&ouml;ra och f&ouml;lja upp behandlingar. N&auml;rmare en tredjedel av utbildningen &auml;r verksamhetsf&ouml;rlagd (praktisk) d&auml;r bred kompetens att arbeta inom olika verksamhetsomr&aring;den inom bild- och funktionsmedicinska omr&aring;det. Programmet ges och utvecklas i samverkan med studenter, representanter fr&aring;n de kliniska verksamheterna och akademiska f&ouml;retr&auml;dare f&ouml;r utbildningens olika delar.</p> <p><strong>Arbetsomr&aring;den</strong><br /> Arbetet f&ouml;r en r&ouml;ntgensjuksk&ouml;terska inneb&auml;r att sj&auml;lvst&auml;ndigt planera och utf&ouml;ra r&ouml;ntgenunders&ouml;kningar och d&auml;rmed framst&auml;lla ett bildmaterial som ligger till grund f&ouml;r s&auml;ker diagnos och behandling. Du arbetar med sp&auml;nnande bildgivande tekniker som detaljerat framst&auml;ller kroppen och dess sjukdomar i olika bildplan och i spektakul&auml;ra tredimensionella, ofta r&ouml;rliga bildserier. Samtidigt skall patientens omv&aring;rdnadsbehov och v&auml;lbefinnande tillgodoses. Arbetet inneb&auml;r relativt korta m&ouml;ten med patienter i en h&ouml;gteknologisk milj&ouml; d&auml;r unders&ouml;kningar och behandlingar ska genomf&ouml;ras p&aring; ett f&ouml;r patienten tryggt och s&auml;kert s&auml;tt, vilket st&auml;ller stora krav p&aring; en f&ouml;rm&aring;ga att kommunicera.</p> <p>Arbetet p&aring; en r&ouml;ntgenavdelning sker i interprofessionellt samarbete (teamarbete). R&ouml;ntgensjuksk&ouml;terskan har utbildning i str&aring;lskydd och ansvarar f&ouml;ra att patienterna inte uts&auml;tts f&ouml;r mer str&aring;lning &auml;n absolut n&ouml;dv&auml;ndigt vid unders&ouml;kningen. Det &auml;r ocks&aring; r&ouml;ntgensjuksk&ouml;terskans ansvar att se till att &ouml;vrig personal hanterar utrustningen enligt s&auml;kerhetsbest&auml;mmelserna f&ouml;r str&aring;lskydd. Arbetsmarknaden f&ouml;r r&ouml;ntgensjuksk&ouml;terskor &auml;r god. Vidare finns m&ouml;jligheten att ut&ouml;va yrket i annat land. H&ouml;r en r&ouml;ntgensjuksk&ouml;terska ber&auml;tta om sitt jobb: http://www.youtube.com/watch?v=KzGtFHPNT74</p> <p><strong>Utbildningens inneh&aring;ll</strong><br /> I programmet ing&aring;r kurser om bl a radiografi, anatomi och fysiologi, str&aring;lning och teknik, farmakologi, symtom och tecken p&aring; oh&auml;lsa, vetenskaplig metod samt l&auml;rande och ledarskap. &Auml;ven genomf&ouml;rande av ett examensarbete ing&aring;r.<br /> Str&aring;ls&auml;kerhet, h&aring;llbar utveckling och j&auml;mlik v&aring;rd &auml;r r&ouml;da tr&aring;dar genom programmet.</p> <p>Studierna bedrivs p&aring; helfart. Undervisningen sker i form av f&ouml;rel&auml;sningar, grupparbete, seminarier, metod&ouml;vningar, f&auml;ltstudier och verksamhetsf&ouml;rlagd utbildning (VFU). Vid VFU (omfattar n&auml;rmare en tredjedel av utbildningen) kommer placering att ske inom hela V&auml;stra G&ouml;talandsregionen. vilket kan medf&ouml;ra vissa kostnader f&ouml;r dig. &Auml;ven kv&auml;llar och helger kan vara aktuellt.</p> <p>N&auml;r du ska g&ouml;ra din verksamhetsf&ouml;rlagda utbildning (VFU) kan vissa verksamheter kr&auml;va att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Efter avslutad utbildning g&ouml;r Socialstyrelsen en kontroll mot belastningsregistret vid ans&ouml;kan om yrkeslegitimation.</p> <p><strong>Fortsatta studier</strong><br /> Goda m&ouml;jligheter finns till vidareutbildning p&aring; masterniv&aring; inom radiografi samt forskarutbildning som kan leda till doktorsexamen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p>