I Sverige och internationellt har globaliseringen lett till ändrade förutsättningar för arbetsmarknad och arbetsliv. Kursen belyser de globala sammanhang där dessa förändringar sker. Du får kunskap om arbetets förändring och framväxten och utformningen av det svenska arbetsmarknadssystemet. Jämförelser görs med motsvarande utveckling av arbetsmarknadssystemen i ett urval länder i olika delar av världen. Kursen innefattar även ett moment med grundläggande arbetsrätt.