<p>Kursen ger dig en forskningsmetodisk bas för vetenskapligt uppsatsskrivande. Det övergripande målet för kursen är att du ska få kunskaper om olika forskningsmetoder och praktiskt lära dig att använda olika forskningsmetoder. Du får lära dig såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder och kommer också att tillägna dig färdigheter i kritisk reflektion kring kunskap och vetenskap. Källkritik diskuteras i förhållande till såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Du kommer också att få teoretisk insikt i och förståelse för olika metoder inom arbetsvetenskap. Efter genomgången kurs ska du kunna planera, genomföra och presentera en studie av god kvalité.</p>