Vill du lära dig mer om olika textila material, nya som gamla? Vi erbjuder dig en kurs som är helt på distans! Som student i denna fristående kurs får du breda kunskaper om olika textila fibrer, material och produkter. Vi analyserar även deras specifika egenskaper och lämpligheter inom olika textila användningsområden. Ni lär er att klassificera, benämna och identifiera olika textila fibrer. Ni får också kunskap om material utifrån deras fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper. Vi tittar lite närmare på garntillverkning och olika spinningsmetoder samt metodernas inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper.