Kursen syftar till öka förståelsen för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa och inspirera till regelbunden fysisk aktivitet.