Artificiell intelligens och maskininlärning är ett växande forskningsområde med en rad olika tillämpningar inom exempelvis fordonsindustrin, e-handel, stadsutveckling, logistik och finans. Området är i sig väldigt heterogent men kan struktureras i ett par grundläggande delområden. Dessa delområden är filtrering, statistisk analys och optimeringslära. Teknikutvecklingen genom exempelvis introduktionen av CUDA baserade grafikkort har gjort att utvecklingen av AI-applikationer inom näringsliv och samhälle accelererat de senaste 5 åren och behovet av personer med denna kunskap ökar kontinuerligt.