Denna kursen ger en vägledning inom den mycket komplexa textilnäringen, i världen den näst största efter matproduktion. Vi vet att vi måste optimera vårt förhållningssätt inom denna, och det är endast genom kunskap vi kan bete oss förnuftigt. I kursen belyses aspekter som kan vara värdefulla för både personer inom näringslivet och för privatpersoner. Syftet är att ta ansvar för en rimlig framtid. Språk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning och litteratur på engelska förekommer.