I denna kurs får du en översikt av smarta textilier, vad de är för något och hur de kan användas. Du kommer att få se exempel från aktuell forskning kring smarta textilier och vi kommer att diskutera fördelarna med dem och eventuella nackdelar. Du kommer också att få skissera ett förslag på hur man skulle kunna använda smarta textilier i någon framtida tillämpning.