Kursens syfte är att studenten tillägnar sig kunskaper om etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen. I kursen studeras och reflekteras bakgrund till och innehåll i den nationella värdegrunden mot det egna verksamhetsområdet. Deltagarna får arbeta med metoder för reflektion och kommunikation. Teorier kring etik samt etiska begrepp belyses.