Kursen fokuserar på patofysiologiska tillstånd inom cirkulations-, respirations- och utsöndringsorganen samt nervsystemet. Kursen behandlar anestesi- och intensivvårdsspecifika läkemedel utifrån farmakokinetik och farmakodynamik. Kursens tar utgångspunkt i sjuksköterskans kärnkompetenser med fokus på personcentrerad och säker vård, teamsamverkan samt evidens.