Psykisk hälsa och ohälsa har konsekvenser för både den enskilda människan och samhället. Studera utsatta gruppers hälsa i förhållande till psykiatrisk vård och etik.