Kursen vänder sig främst till dig som vill stärka din kompetens att undervisa i engelska för årskurs 7-9. Denna grundkurs i engelska är en kurs för dig som vill kunna behärska språket bättre i tal och skrift samt lära dig mer om kultur och litteratur i den mångfacetterade engelskspråkiga världen. Framför allt vänder den sig till dig som är intresserad av att undervisa i engelska då kursen har ett tydligt didaktiskt fokus, vilket betyder att teoretiska kunskaper konsekvent sätts in i olika lärande- och undervisningssammanhang. Kursen går på heltid under hela terminen och är campusförlagd, vilket betyder att du förväntas kunna närvara vid de undervisningstillfällen som erbjuds.