Vill du vidareutvecklas i frågor som rör bemötande och moral i undervisning? I kursen fokuserar vi på etikens betydelse i praktiken. Vi lyfter dilemman från deltagares egna verksamheter och diskuterar dem utifrån olika etiska begrepp, verktyg och modeller. I kursen får praktiken möta teorin i och med att konkreta situationer relateras till den forskning som finns på området. Upplägget bygger på att planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment tillsammans. Fokus ligger på den individuella utvecklingen och att tillsammans i gruppen utvecklas samt inspireras till nya tankar om undervisning.