Om du vill förkovra dig i olika teorier om handledning, vill utöka dina kunskaper som VFU-lärare eller tycker att det framöver skulle vara spännande att vara VFU-lärare, då passar kursen Handledningsutbildning för VFU-lärare utmärkt för dig. Under kursens gång kommer det att finnas gott om tillfällen att diskutera med kollegor om handledning, reflektion, samtal, etik, professionalism och mycket annat. Mötet mellan deltagarnas många olika erfarenheter gör kursen extra värdefull.