I kursen behandlas arbetsmiljö ur såväl fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv, som ur individ-, företags-/organisations- och samhällsperspektiv. Studenten får genomföra riskbedömning av exempelarbetsplatser och delta i laborativa övningar. Verktyg, modeller och metoder som stöd i förbättringsarbete behandlas och praktiseras utifrån de olika perspektiven. Samband mellan arbetsmiljöområdets delar, hur de påverkar varandra och tillsammans utgör en helhet behandlas i relation till arbetslivets komplexitet.