I kursen ingår studiet av islams historiska utveckling i Afrika och nutida relationer mellan olika former av islam i Afrika. Vidare studeras den ömsesidiga påverkan mellan olika former av islam och afrikanska samhällen. En central frågeställning som bearbetas i kursen är förhållandet mellan globala och lokala perspektiv i studiet av islam i Afrika.