Kursen inleds med en genomgång av grundläggande teori för produktutvecklingsprocessen och dess verktyg. Olika synsätt och beskrivningar av produktutvecklingsprocessen från olika forskare inom fältet kommer att diskuteras. Studenten kommer själv få välja ett specifikt område/frågeställning att fördjupa sig inom och därefter skriva en artikel kring detta på vetenskapligt sätt och träna sin vetenskapliga förmåga. Ett projektarbete genomförs där studenten skall applicera sina kunskaper i olika produktutvecklingsmetoder och verktyg. Workhops annordnas där olika verktyg övas.