Kursen består av två moment; språkfärdighet 1 och 2. Alla delar av språkfärdigheter såsom muntlig och skriftlig framställning och grammatik samt uttalsövningar och läs- och hörförståelse ingår i båda momenten. I momentet språkfärdighet 1 introduceras studenterna till det arabiska alfabetet och skriftsystemet, studenterna tränar sedan hur bokstäverna kombineras på ett korrekt sätt samt arbetar med ljudsystemet inklusive hur diakritiskt tecken påverkar uttal. Momentet språkfärdighet 2 bygger på kunskaper och färdigheter från moment 1. Styrda och friare skrivövningar ingår samt ytterligare träning i tal- och hörövningar.