I kursen studeras synkrona och diakrona perspektiv i afrikanska samhällen från tidigt 1800-tal fram till nutiden. Viktiga frågor som behandlas rör strukturer i afrikanska ekonomiska system, naturresurser, principer för politisk organisering, förhållandena mellan individ och kollektiv samt produktion och reproduktion av materiell kultur i olika afrikanska samhällen.