Under kursen introduceras den studerande i teorier om mänskliga rättigheter och demokrati med primärt fokus på deras relevans för olika samhällen söder om Sahara. På en teoretisk nivå behandlas filosofiska, juridiska och religiösa aspekter av rättigheter. Möjliga konflikter mellan olika typer av rättigheter analyseras, som till exempel anspråk på rättigheter till kulturellt eller religiöst självbestämmande gentemot individuella rättigheter.