I kursen ingår studier av islams historiska utveckling i Afrika. Vidare studeras nutida relationer mellan olika former av islam i Afrika och dessas påverkan på olika afrikanska samhällen. En central frågeställning är förhållandet mellan globala och lokala perspektiv i studiet av islam i Afrika.