Kursen behandlar nyckelfrågor rörande politik i samtida Afrika, där politik förstås som de antaganden och principer som rör makt och status i ett samhälle. Dessa nyckelfrågor studeras genom ett urval skönlitterära verk skrivna på engelska eller översatta till engelska från portugisiska, franska och arabiska. Utgångspunkten för litteraturstudiet är alltså etiska, kulturella och politiska frågor som har motiverat afrikanska författare. Studenterna analyserar den ideologiska uppbyggnaden av dessa texter och utvärderar deras betydelse för förståelsen av moderna afrikanska samhällen. Teman som kommer att utforskas innehåller formationen av nationella, kulturella och genusbaserade identiteter, uppfattningen om Afrika i västvärlden och västvärlden i Afrika, de implikationer det för med sig att inte skriva på inhemska afrikanska språk, samt den globala literära marknaden och de omständigheter som påverkar produktion och konsumtion av afrikansk litteratur.