I kursen ingår studiet av relationen mellan stad och landsbygd, demografiska studier av afrikanska städer, urbaniseringsprocesser, migration och olika urbaniseringspolitiska alternativ.