Kursen fokuserar på de sociala och ekonomiska villkor som präglat Afrika under de senaste decennierna i en global kontext. Olika utvecklingsteorier och hur de har ändrats över tid, såväl som olika förklaringar till Afrikas ekonomiska utveckling de senaste decennierna är centrala.