Den studerande arbetar med att vidareutveckla ett tidigare redovisat och godkänt utkast till forskningsprojektets planering. Detta innefattar en preliminär definition av en problemställning, en presentation av en översikt över det aktuella forskningsläget samt det planerade magister/forskningsprojektets preliminära mål, frågeställningar och disposition.