Kursen behandlar hur elöverföring fungerar, allt från elkraftanläggningar (vatten, kärnkraft, vind, sol, kol) till användning av el i industri och hushåll. Vidare gås omvandling från växelström till likström och vice versa igenom samt överföring av el mellan olika länder och producenter och hur man skyddar, reglerar och kompenserar olika elnät. Hur nätuppbyggnaden ser ut i dag och hur näten måste förändras för att anpassas för hög produktion av sol- och vindkraft och nät som överför energi över hela kontinenter ingår också. En annan viktig del av kursen är vad som gäller i lokala nät där elkunderna också producerar egen el i t.ex. i PV-anläggningar. Kursen avslutas med en genomgång angående skillnaden mellan elnät för distribution och transmission, överföring av likström och växelström, samt hur man reglerar, skyddar och balanserar elnät.