Kursen inleds med en genomgång av de vanligaste modellerna och teorierna som beskriver de entreprenöriella processerna. Kursen behandlar hur dessa processer uppstår, genomförs och hur de i processen ingående aktiviteterna påverkar dess förlopp. Därefter följer en genomgång av de egenskaper som av forskningen definierats som entreprenöriella, där både psykologiska och icke-psykologiska egenskaper lyfts fram. Slutligen behandlas och diskuteras den individuelle entreprenörens egenskapers påverkan på den entreprenöriella processen.