Kursen innehåller en introduktion till filosofiskt tänkande och består av fyra delkurser.