Kursen introducerar metodologiska verktyg för att studenten ska utveckla sin förmåga att initiera dokumentära kortfilmprojekt om historia och kulturarv. Vidare ger kursen en introduktion till den historiska dokumentärens berättarformer, där studenten undersöker olika tillvägagångssätt för gestaltning och dramaturgi genom analys av historiska dokumentärfilmer. Olika berättartekniker och genregrepp diskuteras och analyseras, även utifrån exempel på hur historisk dokumentärfilm idag används på museer, inom kulturarvsturism med mera. Kursen lägger särskild tonvikt vid hur arkivfilm, arkivfoto, ljudinspelningar, historiska dokument, och äldre miljöer och föremål kan användas i filmiskt berättande. Genom ett eget praktiskt försök att utveckla en filmidé från synopsis till bildmanus med inspelningsplan och tillhörande speakertext får studenten erfarenhet av den historiska dokumentärens filmiska berättande och tillfälle att öva upp den personliga gestaltningsförmågan.