I kursen behandlas begrepp inom objektorienterad programmering (OOP) och hur objektorienterade programmeringsspråk är uppbyggda i allmänhet. Vidare behandlas grundläggande språkelement som identifierare, datatyper, modifierare, operatorer, variabler, uttryck och programsatser. Särskild vikt läggs vid klasser och objekt, som används vid uppbyggnad av program. Därtill behandlas hur tilldelning av variabler, konstanter och objektreferenser går till. I kursen behandlas även hur tillhörande dokumentation skrivs. Vidare behandlas hur beslut kan tas genom genom logiska val (villkorsstyrd selektion) under programflödets gång och hur så kallade funktioner/metoder skapas för att utföra operationer på data. Vidare behandlas olika typer av iteration, dvs hur programsatser upprepas intill dess att vissa fördefinierade villkor uppfyllts och hur man skapar egna klasser samt hur objekt skapas av sådana klasser. Det behandlas även hur data kan skrivas till respektive läsas från filer samt hur datamängder lagras i datastrukturer.