Kursen syftar till att ge grundläggande färdighet i att kommunicera på italienska, både muntligt och skriftligt. I kursen ingår dessutom läsning av enkla texter med kulturellt och samhällsrelaterat innehåll. Praktiska tal-, läs- och enklare skriv- och översättningsövningar ingår. Kursen innehåller två delkurser med liknande innehåll, men med stegrad språklig nivå.