Under kursens gång utvecklar den studerande förmågan att utföra syntaktisk analys av valda ryska texter utifrån ett teoretiskt perspektiv. Genom praktiska övningar (översättningar och egna texter) får den studerande tillämpa kunskaper om rysk satslära samt ryskans interpunktionsregler. Därtill fördjupar studenten sina kunskaper om ordföljden i ryskan och dess stilistiska egenskaper. Kursen ger inblick i historisk syntax och utvecklingen av ryskans olika stilarter.