Kursen ger en fördjupad kunskap om grundläggande rysk grammatik. I kursen tränar den studerande förmågan att behärska och analysera det ryska språkets struktur genom praktiska övningar i ordbildning, kasus och verbaspekt.