Under kursens gång tränas språkfärdigheter som tal- och hörförståelse. Kursens fokus ligger på muntlig kommunikation som utvecklas genom gruppdiskussioner baserade på ett urval av autentiskt ryskt audio- och videomaterial samt ryska autentiska texter av varierande karaktär. Diskussioner kretsar kring aktuella frågor som rör det samtida samhället.