Kursen fördjupar teoretiska och praktiska kunskaper i rysk grammatik. Kursen ger träning i att använda olika syntaktiska konstruktioner i både tal och skrift samt att analysera det ryska språkets struktur.