Kursen behandlar de mest betydelsefulla verken i rysk film från 1900-talets början till och med 1970-talet i relation till samhälleliga förändringar. De perioder som diskuteras är åren före ryska revolutionen, de första åren av Sovjettiden, Chrusjtjovs töväder samt stagnationen. Valda filmer diskuteras från kulturella, historiska och ideologiska perspektiv. I kursen belyses och diskuteras hur rysk filmindustri under vissa historiska perioder fungerat som ett propagandaverktyg och hur ryska filmproducenter försökt förmedla sitt eget budskap mellan raderna.