Kursen behandlar betydelsefulla verk i rysk film från 1980-talet till och med nu i relation till samhälleliga förändringar. De perioder som diskuteras är den sensovjetiska perioden, inklusive perestrojkan, det första postsovjetiska årtiondet samt Putins era. Valda filmer diskuteras från kulturella, historiska och ideologiska perspektiv. I kursen belyses och diskuteras hur rysk filmindustri återspeglar och framställer den samhällelliga och politiska utvecklingen samt filmkonstens plats i det ryska samhället. Inom kursen övas förmågan att författa en skriftlig essä.