Kursen innebär fördjupning inom planeringens teoribildningar för några valbara kunskapsfält samt tekniker för och praktisk tillämpning av detta genom problemformulering, analys, utveckling av alternativa inriktningar och kritiskt reflekterande kring dessa i en större projektbaserad planeringsuppgift. Denna uppgift utgör en praktisk utförandedel av kursen där ett aktuellt urbant eller regionalt problem studeras och förslag till förbättringar lämnas. Den praktiska delen handlar mycket om att utveckla och utöva tekniker för hantering av komplexa planeringsproblem. Kopplat till detta studeras och tränas också tekniker för självreflexiv problemlösning, konsekvensanalyser och utvärdering. Kursen innebär också träning i akademiskt skrivande.