Dagens mediesamhälle är i ökande grad präglat av både ljud och bild i samverkan, audiotivt och visuellt vad som med ett gemensamt begrepp kallas audiovisuellt. Vi ser det audiovisuella i film och television, vi ser det i nya interaktiva lösningar för webben och i datorspelen men även i musikbranschen.I vårt magisterprogram det enda i sitt slag i Sverige tar vi fasta på detta stora och fascinerande område och erbjuder den studerande omfattande möjligheter till fördjupning och nya perspektiv bortom teori och praktik, konstnärligt och vetenskapligt. Audiovisuella studier är programmet för Dig som har ett stort intresse för det audiovisuella området, konstnärlig och teknisk erfarenhet samt en kandidatexamen inom ljud- och musikområdet och/eller foto- och rörlig-bildområdena och vill fördjupa och vidareutveckla kunskaperna till en personligt unik kunskapsprofil. Programmet, som går på två terminer, har fyra delkurser som tar den studerande från en introduktion till området, via egen produktion och fördjupning i egenhändigt valda produktionsmetoder, fördjupning i vetenskaplig teori och metod inom området till ett examensarbete där den studerande har stora möjligheter att påverka och välja inriktning på sin produktion. Sammantagna leder de fyra delkurserna fram till fördjupade insikter och färdigheter inom ett profilområde, vars avgränsning studenten i hög grad själv kan påverka. ExamenDen studerande kan efter fullföljt program ansöka om en filosofie magisterexamen i Audiovisuella studier. Vad blir man efter utbildningen?Programmet förbereder den studerande inför fortsatt verksamhet inom medieindustrin, inom forskning vid universitet eller lärarverksamhet.