I kursen studeras ett brett spektrum av mätmetoder inom idrotts- och hälsorelaterad verksamhet med speciellt fokus på teoretiska, praktiska och etiska överväganden kopplade till idrotts- och hälsorelaterad verksamhet för olika populationer. Vidare behandlas analys samt kommunikation av testresultat till olika målgrupper samt implementering av testresultat i träningsplanering.