Detta är en språkkurs med fokus på avancerad kommunikationförmåga i affärssammanhang. Målet är att studenterna ska träna upp sin förmåga att kommunicera på kinesiska för att förbättra sina möjligheter till framgång i affärer. Studenterna studerar vanligt förekommande uttryck och ordförråd nödvändiga vid affärskontakter, tränar sig i att presentera sitt företag och dess produkter, deltar i gruppaktiviteter (som intervjuer, förhandlingar och arbetsplatsdiskussioner) och diskuterar de relevanta aspekterna av kultur, traditioner och affärskunskaper, såväl som grunderna för affärsregler och aktiviteter. Multimedia, som textbokens audio- och videofiler och korta filmklipp, används också i kursen. Studenterna förväntas utföra uppgifter varje vecka, genom vilka de tränar läsförståelse, uppsatsskrivande, hörförståelse och muntliga uppgifter.