Kursen består av två moment: 1. Tala och lyssna: I det här momentet tränar studenten på att tala och lyssna genom grammatiska övningar, gruppaktiviteter, rollspel, diktamen, hörförståelseövningar samt uttalsövningar för att utveckla kommunikationsförmågan i det kinesiska språket. 2. Läsa och skriva: I det här momentet tränar studenten på att läsa och skriva kortare uppsatser på kinesiska. Därigenom lär sig studenten en större vokabulär från en mängd olika kinesiska texter.