Kursen erbjuder en översiktlig introduktion till den kinesiska 1900-talslitteraturen genom utvalda representativa, och lättlästa, litterära verk. Kursens syfte är att ge studenterna grundläggande kunskap om kinesisk litteratur och det kinesiska språket, så som det används i litterära texter. De utvalda litterära verken på modern kinesiska läses och redovisas skriftligt. Studenterna tränar sin förmåga att läsa och de utökar sitt kinesiska ordförråd genom att möta nya ord i sitt sammanhang i texterna. Genom seminariediskussioner och skriftliga analyser fördjupar studenterna sin kunskap, förståelse och uppfattning om kinesisk litteratur.