Kursen ger en introduktion till kinesisk lingvistik med fokus på morfologi och syntax. Studenten tränas i att analysera kinesiska ord och meningar, samt att ackumulera kinesisk vokabulär med avseende på kinesisk lingvistik. Under seminariediskussioner och skriftliga uppgifter kommer studenten att höja sin förmåga att lära sig kinesiska och göra enklare undersökningar relaterad till kinesisk lingvistik.