Tankar inom traditionell kinesisk filosofi har fortfarande stort inflytande på det moderna Kina. Kursen innehåller en serie seminarier om de traditionella kinesiska filosofer som haft starkast inflytande som Lao-tze, Konfucius, Mencius, Zhuang-zi. Särskilt studeras filosofer från den perioden som föregick Qin, också känd som ”tänkandets hundra skolor”. Studenten införskaffar kunskaper om olika skolor inom traditionell kinesisk filosofi och den sociala och historiska bakgrunden till dessa.