Kursen tar upp de vanligaste akuta sjukdomstillstånden såsom hjärtsjukdomar, respirationssjukdomar, infektionstillstånd, neurologiska sjukdomar, endokrinologi, hematologi, allergi och överkänslighetsreaktioner, njursjukdomar samt gastrointestinala sjukdomar. Utifrån kliniska symtom förs sedan ett differentialdiagnostiskt resonemang.