I kursen studeras hjärtats normala funktioner och regleringsmekanismer, arytmier såsom brady- och tackyarytmier samt överledningsrubbningar. Vidare studeras diagnostiska undersökningsmetoder som invasiv och icke-invasiv elektrofysiologisk utredning samt farmakologisk och icke farmakologisk behandling.